HALUK KURT

İstanbul’da ki Aya Yorgi ismini taşıyan Ortodoks kiliselerini sayabilir misiniz, aklımıza gelenleri sıralayalım, unuttuklarımızı siz ekleyin;

  • Büyükada Aya Yorgi Manastırı, hani baharda çok ilginç adak törenlerine sahne olan yer
  • Heybeli ada Aya Yorgi Manastırı, namı diğer Uçurum Manastırı (Krimnos Precipise)
  • Üçüncüsü önemli; Fener semtinde bulunan ve Fener Rum Patrikhanesi’ne ev sahipliği yapan Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi
  • Edirne Kapı Aya Yorgi Kilisesi
  • Samatya Aya Yorgi Kilisesi
  • Burgazada Aya Yorgi Manastırı
  • Çengelköy Aya Yorgi Kilisesi
  • Kadıköy Aya Yorgi Kilisesi

St-M-dragon-Sept07-DP2414sAR800

Peki bu kadar çok kiliseye isim olmuş Aya (Aziz) kimdir ?

Oryantal Ortodoks, Latin Katolik , Anglikan,  Doğu Katolik, kiliselerinin en çok saygı gören azizlerinden birisidir ve en önemli Manevi Koruyuculardan birisidir.

Roma ordusunda görevli Kapadokyalı bir asker olduğu düşünülse de, hakkında pek çok rivayet vardır ve bunlardan biride Filistinli olduğudur.

Haçlı ordularının üzerinde bulunan beyaz üzerine kırmızı haç işareti, İngiltere’nin ulusal bayrağında yerini bulurken, Batı Şeria’nın Hadr kasabasındaki Filistin kilisesinde de aynı bayrak dalgalanır. Hristiyan inanç ve değerlerini savunarak inancı için ölen büyük bir şehit olduğuna inanılır.

Ancak Aziz Corc’u Dünya çapında ünlü yapan olay ise tam anlamıyla bir efsaneye dayanır. Efasneye göre Aziz Corc Libya’da ki bir krallığı yok etmek üzere olan bir ejderhayı tek mızrak darbesiyle öldürür, hatta tarih olarak  23 Nisan belirtilmiştir.

İşte tam burada efsanemiz mitolojinin önemli kahramanı Perseus’a uzanır.

Kimdir Perseus; Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından olan Perseus, Zeus ve Danae’nin çocuğudur. Pekçok önemli efsanenin kahramanıdır, ancak bizim için önemli olanı Medusa’nın başını kestikten sonra dönüş yolunda Etiyopya’da bir ejderhaya kurban edilen Andromeda’yı, ejderhayı öldürerek kurtarmasıdır. Hatta o kadar çok kan akmıştır ki gene efsaneye göre Kızıldeniz adını buradan almıştır.

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim üzere, ortak kaynaklar zaman içinde farklı toplumlar tarafından farklı şekilde yorumlanarak günümüze kadar ulaşır. Aynı efsane eski Mısır’da Horus içinde geçerlidir.

Bir küçük ve ilginç bilgi daha: ortaçağ romanlarında Aziz Corc’un ejderhayı öldürdüğü yerin ismi Ascalon olarak geçer.

Ascalon veya Aşhkelon bugün İsrail’in Akdeniz kıyısında bir kenttir.

Peki bunu buraya niye yazdık?

İkinci Dünya Savaşı boyunca Winston Churchill’in kişisel uçağının adı “Ascalon” olduğundan olsa gerek.

Çok uzatmadan Cercis’in Aya Yorgi’nin İslam inancında almış isim olduğunu belirtip yazımıza son verelim ve detaylara sonra ki yazımızda devam edelim.

Haluk KURT